Sonapur College
,নোয়াখালী।

এইচ এস সি ( বিএমটি) প্রোগ্রাম

জনাব আতিকুর রহমান নওশাদ

কো-অর্ডিনেটর, বিএমটি শাখা, সোনাপুর কলেজ।

প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
মোবইল নং: 01726702087

এইচ এস সি (বিএটি) বিষয় সমূহ

হিউমেন রির্সোস ম্যানেজম্যান্ট বিভিাগ

 • বাংলা

  আবিশ্যিক বিষয়

 • আইসিটি

  আবিশ্যিক বিষয়

 • ইংরেজি

  আবিশ্যিক বিষয়

 • ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

  নৈর্বচনিক বিষয়

 • পৌরনীতি ও সুশাসন

  নৈর্বচনিক বিষয়

 • সমাজকর্ম

  নৈর্বচনিক বিষয়

 • অর্থনীতি

  নৈর্বচনিক বিষয়

 • ইসলাম শিক্ষা

  অতিরক্ত বিষয়

 • যুক্তিবিদ্যা

  অতিরক্ত বিষয়

ডিজিটাল টেকনোলজি ইন বিজনেস বিভাগ

 • বাংলা

  আবিশ্যিক বিষয়

 • আইসিটি

  আবিশ্যিক বিষয়

 • ইংরেজি

  আবিশ্যিক বিষয়

 • হিসাববিজ্ঞান

  নৈর্বচনিক বিষয়

 • ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা

  নৈর্বচনিক বিষয়

 • উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপনণ

  নৈর্বচনিক বিষয়

 • অর্থনীতি

  অতিরক্ত বিষয়

 • পরিসংখ্যান

  অতিরক্ত বিষয়

ফিনানসিয়াল প্রাকটিসেস

 • বাংলা

  আবিশ্যিক বিষয়

 • আইসিটি

  আবিশ্যিক বিষয়

 • ইংরেজি

  আবিশ্যিক বিষয়

 • রসায়ন বিজ্ঞান

  নৈর্বচনিক বিষয়

 • পদার্থ বিজ্ঞান

  নৈর্বচনিক বিষয়

 • জীববিজ্ঞান

  নৈর্বচনিক বিষয়/ অতিরক্ত বিষয়

 • উচ্চতর গণিত

  নৈর্বচনিক বিষয়/ অতিরক্ত বিষয়

কম্পিউটারাইজড একাউনটিং

 • বাংলা

  আবিশ্যিক বিষয়

 • আইসিটি

  আবিশ্যিক বিষয়

 • ইংরেজি

  আবিশ্যিক বিষয়

 • রসায়ন বিজ্ঞান

  নৈর্বচনিক বিষয়

 • পদার্থ বিজ্ঞান

  নৈর্বচনিক বিষয়

 • জীববিজ্ঞান

  নৈর্বচনিক বিষয়/ অতিরক্ত বিষয়

 • উচ্চতর গণিত

  নৈর্বচনিক বিষয়/ অতিরক্ত বিষয়

ভর্তিন নিয়ম-নীতি

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

শ্রেনি শৃঙ্খলা

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.